Groeien doen we samen!

Missie en visie

Onze missie

Onze landelijke basisschool is een hartelijke school met een enthousiast team. Binnen een cultuur van overleg, respect en openheid doen we alles voor het welbevinden van elke leerling.

Hoe bereiken we onze missie?

Dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt, is waar we elke dag opnieuw aan werken.  Pesten tolereren wij dus niet, buitensluiten evenmin en ‘hokjes denken’ is ons vreemd.

Samen met de leerling, de ouders en het zorgteam zoeken we steeds naar de beste oplossingen voor kinderen met moeilijkheden of specifieke noden. Daarbij hebben we oog voor de talenten van elk kind.

Enkel na het vervullen van deze voorwaarden kan je kind onbezorgd openbloeien en leren.

Samenwerken

Onze kinderen leren samenwerken met hun medeleerlingen en hun leerkrachten op basis van wederzijds respect en vertrouwen: ‘Ik luister naar de leerkracht en de leerkracht luistert ook naar mij.’

Onderwijs op maat

In GO! basisschool De Zonnebloem werken we op maat van elk kind: ‘Ik vind een extra uitdaging super, dus via contractwerk krijg ik extra taken op mijn maat. Ik bepaal zelf de volgorde van mijn taken en de manier waarop ik mijn contract afwerk. Ik scoor minder op breuken en krijg extra begeleiding.’

Zelfstandig en zelfsturend leren

Onze leerlingen leren de touwtjes in eigen handen nemen zodat ze gemotiveerd en zelfstandig aan de slag kunnen: “Ik neem mijn eigen leerproces in handen. Ik weet wat en hoe ik leer.”

Zorg voor het milieu

Als eerste school in de regio behaalden wij het eerste MOS-logo. En sindsdien werd onze inzet ook nog beloond met de andere 2 logo’s. De doelstelling van elke MOS-school is iedereen op  school milieuvriendelijker en -bewuster te  maken.  De aandacht gaat naar de thema’s afvalpreventie, energie, natuur op school en mobiliteit.

Dit gebeurt onder de vorm van acties en maatregelen die we samen uitwerken met de leerlingen en het hele schoolteam. Bijvoorbeeld de aanleg van een moestuin en een boomgaard, deelname aan “De dikke truiendag“ en de “Europese week voor de afvalvermindering“.

Realiteitsonderwijs

Leren doe je best door het te doen en zelf te ervaren: “Ik leer samen met mijn vriendjes, liefst via de werkelijkheid en in de natuur.”

Oog voor jezelf en elkaar

Binnen het kader van ‘Stress en emotie, relatie en seksualiteit’ werken we aan deze thema’s via SEL-competenties: ‘”k mag zijn wie ik ben. Mijn talenten krijgen aandacht. Ik help graag mijn vriendjes. Ik gooi met en ontvang graag complimentjes.”

De stem van onze leerlingen

Wij luisteren naar iedereen. Daarom hechten we heel veel belang aan de klassenraad en het leerlingenforum “Ik heb een mening, jij hebt een mening, we hebben allemaal een mening.”

Ouderparticipatie

Wij houden van veel contact en samenwerking met ouders en grootouders. “Mijn mama gaat mee naar de bib. Mijn papa maakt soep in de klas. Mijn opa helpt in de moestuin. Mijn oma vertelt over vroeger.”

Gezonde school

Onze leerlingen leren niet alleen lezen, schrijven en rekenen maar we vinden het ook belangrijk dat ze zich goed voelen in hun vel, gezond eten en voldoende bewegen.

Samen leren samenleven

Het GO! heeft de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Om een leefbare en open samenleving te realiseren, is het op de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Willen we een harmonieuze en duurzame samenleving, dan moeten we hen samen leren samenleven.

> Meer over het GO!