Ons team

Directie en beleid

Anniq Patho

Anniq Patho

Directeur
e-mail
Tel.: 09/367.56.88
GSM: 0495/24.97.43

Maud Troch

Zorgcoördinator
e-mail
Tel.: 09/367.56.88

Karine Corveleyn

Karine Corveleyn

Het secretariaat
e-mail

Sofie Verbrugghe

ICT Coördinator
e-mail

Patricia Bracke

Medewerkster secriatariaat

Thomas Ongena

Vrijwilliger secretariaat

Kleuteronderwijs

Katia Verlaeckt

Peuterklas

Nathalie De Clercq

Eerste kleuterklas

Nathalie Van Raemdonck

Tweede kleuterklas

Veerle Vercammen

Tweede kleuterklas en kleuterturnen

Tessa De Saedeleer

Derde kleuterklas

Lager onderwijs

Sylvia Rogiers

Eerste leerjaar

Annelies Steyaert

Tweede leerjaar

Jolien Baeyens

Derde leerjaar

Katy Vandenbulcke

Vierde leerjaar

Mariska Vandamme

Vijfde leerjaar

Elke Braeckman

Zesde leerjaar

Esther Schack

Sport in alle lagere klassen

Ann Hertens

Muzische Vorming & Ondersteuning klassen

Levensbeschouwelijke vakken

Marleen Van Hove

Niet-Confessionele Zedenleer

Sarah Veeckman

Rooms-Katholieke godsdienst

Bert Mariman

Rooms-Katholieke godsdienst

David Merlevede

Protestants-Evangelische godsdienst

Opvang - Keuken - Bus

Vera Claus

Keuken, ochtendbus en onderhoud van klassen

Dave Raman

Buschauffeur en onderhoud school

Patricia Bracke

Keuken, avondbus en medewerkster secretariaat

Martine Van Helleputte

Ochtend- en avondopvang en hulp bij middagmaal kleuters