Groeien doen we samen!

Ons team

Directie en beleid

Anniq Patho

Anniq Patho

Directeur
e-mail
Tel.: 09/367.56.88
GSM: 0495/24.97.43

Heleen Lacaeyse

Zorgcoördinator
e-mail

Karine Corveleyn

Karine Corveleyn

Het secretariaat
e-mail

Patricia Bracke

Medewerkster secriatariaat

Thomas Ongena

Vrijwilliger secretariaat

Kleuteronderwijs

Katia Verlaeckt

Peuterklas

Nathalie De Clercq

Eerste kleuterklas

Nathalie Van Raemdonck

Tweede kleuterklas

Veerle Vercammen

Tweede kleuterklas en kleuterturnen

Tessa De Saedeleer

Derde kleuterklas

Mieken Rottiers

Kinderverzorging

Lager onderwijs

Sylvia Rogiers

Eerste leerjaar

Annelies Steyaert

Tweede leerjaar

Jolien Baeyens

Derde leerjaar

Elke Braeckman

Vierde leerjaar

Sarah De Koninck

Vijfde leerjaar

Silke Bonnaerens

Zesde leerjaar

Ann Hertens

Muzische vorming & zorgleerkracht

Mariska Van Damme

Routeklas

Delphine Bryon

Sport in lagere klassen & zorgleerkracht

Levensbeschouwelijke vakken

Nancy Vandermeeren

Niet-Confessionele Zedenleer

Daniëlle Vanhees

Protestantse godsdienst

Veerle Vercammen

Rooms-Katholieke godsdienst

Bert Mariman

Rooms-Katholieke godsdienst

Mohammed2

Mohamed El Boukri

Islamitische godsdienst

Opvang - Keuken - Bus

Vera Claus

Keuken, ochtendbus en onderhoud van klassen

Dave Raman

Buschauffeur en onderhoud school

Patricia Bracke

Keuken, avondbus en medewerkster secretariaat

Martine Van Helleputte

Ochtend- en avondopvang en hulp bij middagmaal kleuters

Martine Van Laere

Keuken, ochtendbus en onderhoud van klassen