Groeien doen we samen!

Kinderdagverblijf
't Zonnewiegje'

6 voordelen van een kinderdagverblijf op school

Je kind laten opgroeien in een kinderdagverblijf dat verbonden is met een school heeft meer voordelen dan je denkt!

De ontwikkeling van je kind wordt al nauwgezet opgevolgd van bij de start aan de hand van een kinddossier in het kinderdagverblijf. Wanneer je kind doorstroomt naar de kleuterschool volgt een bespreking tussen de kinderverzorgster en de kleuterjuf, zodat onderwijs op maat gerealiseerd wordt van bij de beginfase (pedagogisch vlak).

De kleuterjuf komt regelmatig naar het kinderdagverblijf, maar vanaf 2 jaar kunnen de ouders ook de toestemming geven aan de kinderverzorgster om 2-wekelijks een bezoek te brengen aan de 1ste kleuterklas (pedagogisch vlak, maar ook socio-emotioneel vlak) zodat de stap naar de kleuterklas veel minder groot is.

Peuters nemen deel aan schoolactiviteiten zoals Sinterklaasfeest, Carnaval, … zodat ze wennen aan de schoolomgeving

Er wordt vanaf de babytijd met pictogrammen gewerkt, die meegenomen worden naar de kleuterschool (herkenning van eigen materiaal).

Als je kind in de kleuterschool nood heeft aan een middagdutje, kan hij/zij elke middag terugkeren naar de vertrouwde omgeving in het kinderdagverblijf (geborgenheid).

Je leert als ouder de schoolcultuur kennen door de vele contactmomenten die er zijn tussen het kinderdagverblijf en de school zoals Sinterklaasfeest, Nieuwjaarsreceptie, …

Op een doordachte en geleidelijke manier wordt je peuter de schoolomgeving en de kleuterklas eigen gemaakt. De vele contactmomenten tussen je peuter en de kleuterjuf zorgen voor een vertrouwd en veilig gevoel. Dit maakt de stap naar de kleuterschool veel kleiner voor jou en je kind.

Wil je meer info?