Groeien doen we samen!

Didactische projecten

Onze landelijke basisschool is een hartelijke school met een enthousiast team, dat zich geregeld bijschoolt en ernaar streeft steeds het beste in de leerlingen naar boven te halen. Door een kritische houding aan te nemen, zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich op alle vlakken kunnen ontplooien. Wij zetten onze schouders dan ook onder vernieuwde didactische projecten.

LIST

Lezen IS Top! Deze overtuiging willen we ook onze leerlingen bijbrengen. Door op dagelijkse basis te investeren in lezen, willen we de leesmotivatie bij onze leerlingen verhogen. In de kleuterklas starten onze leerlingen met voorbereidend lezen. Dit gaat vervolgens over in het aanvankelijk lezen in het eerste leerjaar, waarna de leerlingen vloeiend gaan lezen in de hogere klassen. 

Het voorbereidend lezen in de kleuterklas stimuleren we onder andere via boekpromotie. Kleuters brengen gelezen boeken mee naar de klas om er over te vertellen aan hun klasgenoten. Om het vloeiend lezen te versterken, lassen we dagelijks een LIST-les in: boeken worden voorgesteld en besproken, er worden korte leeslesjes gegeven, daarna lezen de leerlingen in duo’s of zelfstandig en ten slotte wordt er nagepraat in kleine groepjes. Vlot kunnen lezen is namelijk onmisbaar om alle andere vakken vlot te kunnen verwerken.

Ijsbergrekenen

Reeds enkele jaren implementeren we in onze school een nieuwe wiskundedidactiek volgens het ijsbergmodel. De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! werkte deze wiskundedidactiek uit en baseerde zich hiervoor op het wiskundeonderwijs in Singapore, dat bovenaan staat op de internationale ranglijst voor wiskundeonderwijs.  De methode geeft de kinderen meer rekeninzicht en zorgt voor veel rekenplezier.

Leren rekenen aan de hand van het ijsbergmodel maakt wiskunde meer zichtbaar. Net als bij een echte ijsberg stelt dit model dat het grootste deel van de vaardigheden voor rekenen, meten en meetkunde zich ‘onder water’ bevindt. De sommen zijn slechts het topje van een heel scala aan inzichten en kennis. Met de materialen en spelvormen van het ijsbergconcept maken we wiskunde voor alle kinderen aantrekkelijk. Het is belangrijk dat elk kind tijdens het leerproces voortdurend gemotiveerd blijft. Door de ijsbergmethodiek zullen leerlingen meer inzicht krijgen in hun denkprocessen wat het makkelijker maakt wiskundige problemen aan te pakken.

Het oefenen gebeurt al handelend en pratend, vaak in duo’s of kleine groepjes. De oefenstof bestaat uit prettige spelvormen die haalbaar zijn in elke klas. De nadruk ligt niet op uit het hoofd leren, wel op het ontwikkelen van denkprocessen. Rekenen wordt tastbaar en zichtbaar door steeds de link te leggen naar een realiteit in het dagelijkse leven van het kind.

Outdoor learning

Outdoor learning is een krachtige didactiek om tot leren te komen, daar zetten wij als school op in. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt verschillende voordelen en gunstige effecten van buiten lesgeven op het leren van kinderen en jongeren. Outdoor learning is actief en het leren in de buitenlucht, prikkelt al de zintuigen.

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het buiten leren:

  • De leerlingen leren meer bij en onthouden beter.
  • De groepscohesie wordt verbeterd doordat leerlingen samen nieuwe elementen leren ontdekken. Ze leren in groep samen te werken.
  • Ze leren kritisch te kijken naar resultaten.
  • De scores van de leerlingen, stijgen wanneer leerlingen buiten les krijgen.
  • Natuurlijk is outdoor learning beter voor de gezondheid. Het kan een belangrijke factor zijn bij het voorkomen van obesitas bij kinderen.
  • Het heeft ook een positieve invloed op gedrag en verbetert de communicatieve vaardigheden.

Cognitief sterk functionerende leerlingen

Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, werken we een zorgtraject uit in samenwerking met de zorgcoördinator, de routeleerkracht, het ondersteuningsteam, de klasleerkracht én het CLB. Ook voor kinderen die nood hebben aan extra uitdaging, werken we een individueel traject uit. We voorzien verrijking op verschillende niveaus, zowel binnen de klas als klasoverschrijdend. Voor deze leerlingen richten we wekelijks ‘buiten-de-klas’-momenten in. Vanaf het 2de leerjaar kunnen deze leerlingen terecht in de routeklas. Er wordt onder andere ingezet op het ontwikkelen van vaardigheden via verdiepende denkoefeningen, er worden projecten uitgewerkt, geprogrammeerd, ….
Wij maken als school deel uit van het lerend netwerk Cognitief Sterk Functioneren (CSF).

Sociaal emotioneel leren

We hebben aandacht voor élk kind. We hechten niet enkel belang aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen, maar ook de sociaal-emotionele ontplooiing van het kind vinden we erg belangrijk. Zo werken we in de kleuterklassen met de kleurenmonsters waarbij onze allerkleinste peuters en kleuters reeds leren gevoelens uiten en erover praten. In het lager houden we kringgesprekken en maken we gebruik van postbussen, enveloppes en gevoelsmeters waarin de leerlingen hun gevoelens kwijt kunnen. Ook conflicthantering wordt zowel in de klas als op de speelplaats ingezet.

Verder worden rots en water lessen aangeboden in de lagere klassen. Drie zorgleerkrachten en onze ondersteuner volgden de driedaagse opleiding en zullen zich ook volgend schooljaar verder verdiepen in trainingen voor het basisonderwijs. Vier van onze zes lagere klassen worden momenteel ondergedompeld in Rots en Water lesjes. Hierin bevorderen we de ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Onze leerlingen leren sociale vaardigheden aan, samen met hun klasgenoten in een veilige en speelse context. Het leren hanteren van de rots en water gedachte, geeft leerlingen meer inzicht in hun eigen gedrag en sociale situaties waarin ze terecht komen.