Groeien doen we samen!

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan met een mandaat van vier jaar.

Samenstelling schoolraad

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel:
  Mevr. Corveleyn Karine
  Mevr. Katia Verlaeckt
  Mevr. Annelies Steyaert

 • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:
  Mevr. An Van Peteghem
  Mevr. Trivier Annick

 • 3 ouders verkozen door en uit de ouders:
  Mevr. Emilie Bové
  Mevr. Sarah Veeckman
  Mr. Davy Van Acker

 • Ook de directeur maakt er deel van uit:
  Anniq Patho