Groeien doen we samen!

Onze droomspeelplaats

Een plek om te beleven, voelen, leren en leven

Samen met onze leerlingen, onze ouders, ons team en de gemeente zetten we steeds meer stapjes in de richting van onze droomspeelplaats! 

Een landschapsarchitecte vertaalde in de loop van mei ’23 onze ideeën in onze toekomstige droomspeelplaats. Dat plan rollen we in de komende 3 jaren uit!

De bedoeling is dat elk kind hier een plekje vindt om zich goed te voelen en zijn of haar talenten ten volle te ontdekken en ontplooien. We zullen een rijke variatie aanbieden, zodat zowel leerlingen die nood hebben aan rust, veiligheid of actievere spelen, hun gading vinden.

Onze speelplaats is niet enkel een plek die gebruikt wordt tijdens de speeltijd, maar vormt op onze school ook een krachtige leer- en leefomgeving. Leerkrachten trekken er samen met de kinderen naartoe om er ervaringsgericht te leren. Zo wordt onze speelplaats het verlengde van het klaslokaal.

We kijken er alvast heel erg naar uit!