MOS - Milieuzorg op school

MOSOnze school is een MOS-school.  De doelstelling van elke MOS-school is iedereen op  school milieuvriendelijker en  milieubewuster te  maken.  Dit gebeurt  onder de vorm van acties en maatregelen die we samen uitwerken met de leerlingen en het hele schoolteam.

De aanzet tot acties wordt gezet vanuit de MOS-werkgroep (leerlingen uit de derde graad) onder leiding van de MOS-juf.

Enkele acties zijn : aanleg van een  moestuin en een boomgaard, deelname aan “ De dikke truiendag“ en de “ Europese week voor de afvalvermindering “ . 

De aandacht gaat naar de 4 velden :  afvalpreventie, energie, natuur op school en mobiliteit. 

Voor onze inzet werden we de voorbije jaren beloond met de 3 te behalen  MOS-logo’s.

Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/milieuzorg-op-school-mos