Groeien doen we samen!

Didactische projecten

LIST = Lezen IS Top!

Lezen IS Top! Deze overtuiging willen we ook onze leerlingen bijbrengen. Door op dagelijkse basis te investeren in een LIST les, willen we de leesmotivatie bij onze leerlingen verhogen.  

Reeds in de kleuterklas starten onze leerlingen met voorbereidend lezen. Dit gaat vervolgens over in het aanvankelijk lezen in het eerste leerjaar, waarna de leerlingen vloeiend gaan lezen in de hogere klassen. 

Om ons vloeiend lezen te versterken starten we dagelijks met een LIST les. Hierin worden boeken voorgesteld en besproken, worden er korte leeslesjes gegeven, mogen leerlingen in duo’s lezen en wordt er nagepraat in kleine groepjes. 

Ijsbergrekenen

Outdoor learning

Cognitief Sterk Functionerende leerlingen

Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, werken we een zorgtraject uit in samenwerking met de zorgcoördinatoren, de SES-leerkrachten, het ondersteuningsteam, de klasleerkracht én het CLB

Voor kinderen die extra uitdagingen nodig hebben, voorzien we in de klas verrijking  op verschillende niveaus, zowel binnen de klas als klasoverschrijdend. 

Voor kinderen die een eigen leertraject volgen of nog meer extra uitdaging nodig hebben, richten we wekelijks een ‘buiten-de-klas’-moment in. Vanaf het 3de leerjaar kunnen deze leerlingen terecht in de routeklas. 
Wij maken als school deel uit van het lerend netwerk Cognitief Sterk Functioneren (CSF).

Sociaal Emotioneel Leren

Op GO! basisschool De Zonnebloem hebben we aandacht voor élk kind. We hechten niet enkel belang aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen, maar ook de sociaal-emotionele ontplooiing van het kind vinden we erg belangrijk.

Het zich goed voelen en onderwijs op maat, hangt nauw samen. We vertrekken vanuit de volgende vraag:

Wat heeft deze leerling op dit moment in deze context nodig?’.