Graag naar school

Wij willen dat uw kind zich op onze school goed voelt. Dat uw kind graag naar school komt. Pesten tolereren wij daarom niet, buitensluiten evenmin en ‘hokjes denken’ is ons vreemd.

Sommige leerlingen vragen specifieke zorg. Deze zorg kan verschillende vormen aannemen. Ze hebben bijvoorbeeld nog extra oefeningen rekenen nodig of ze hebben net nood aan extra uitdaging, ze hebben het motorisch moeilijker, … Samen met de leerling, de ouders en het zorgteam zoeken we naar de beste oplossingen voor uw kind.

Oog hebben voor de talenten van elk kind is hierbij belangrijk. Leren doe je vertrekkende van de zaken waar je goed in bent.

Enkel na het vervullen van de bovenstaande voorwaarden kan uw kind onbezorgd openbloeien en tot leren komen.

terug