Busvervoer

Voor de jaarabonnementen volgt het GO! de tarieven van de Lijn. Voor 2020-2021 geeft dit de volgende maximumbedragen:

  • kleuters = 55 euro
  • 1ste kind lager onderwijs = 215 EUR
  • 2de kind lager onderwijs = 172 EUR
  • 3de en volgende kind(eren) lager onderwijs = 55 EUR

Vervoergarantie = 45 EUR

Verhoogde tegemoetkoming = 55 EUR

Kinderen die meer dan 4 km van de dichtstbijzijnde GO! -school wonen (= rechthebbende leerlingen) hebben recht op gratis leerlingenvervoer.

Voor de occasionele gebruiker wordt het tarief van 1,60 EUR (prijs rit Lijnkaart) enkele rit voorzien.